Om TryckTassen

Skolans tidning TryckTassen utkommer en gång per år, till våravslutningen. Innehållet skapas till största del av barnen, både som klassprojekt och som bidrag till postlådan. En grupp föräldrar planerar och koordinerar, skriver och fotograferar samt behandlar och ombryter.

Trycktassens redaktion behöver fler medlemmar!  

Om du kan tänka dig ställa upp ta kontakt med Cecilia Heikel-Palumbo via
e-post: cecilia.heikel (a) gmail.com 

Varmt välkommen med! 

E-post till TT-gruppen: smedsby.trycktassen(a)gmail.com

Hem och Skola finansierar tidningen med hjälp av understöd och försäljningsintäkter.

Dataskyddsbeskrivning (Pdf)