22.6.2020

Direktionen vid Smedsby skola överraskades av beskedet om att Smedsby förskola flyttar till skolans utrymmen från och med hösten 2020. Föräldrarepresentanterna i direktionen skickade ett öppet brev för att lyfta fram frågor gällande såväl själva beslutsprocessen som även de praktiska arrangemangen. Skolan jobbar som bäst för att lösa det praktiska angående flytten.

Smedsby skolan - förskolan öppet brev till Svebi

Nämnden Svenska Rums mötesprotokoll (11.06.2020) angående flyttningen av förskoleundervisningen vid Smedsby daghem till Smedsby skolas lokaler och Svebis svar till Smedsby skolas direktion.

 

 

19.5.2018

GDPR - Dataskyddsreformen träder i kraft 25 maj 2018 och gäller alla organisationer som behandlar personuppgifter, även föreningar som Hem och Skola. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. 


Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § ja 24 §
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/679