Aktuellt


Föräldrafesten går av stapeln lördagen 16.3. i Villa Junghans! En garanterat rolig fest för alla Smedsbyföräldrar samt skolans personal, se inbjudan och anmäl dig senast 3.3.!
 

Hela skolans omtyckta vintersportdag i Hjortlandet, arrangerat av skolan och Hem och Skola tillsammans, går av stapeln onsdagen 6.3....!
 

Hem och Skola och klassombuden ordnar sin traditionella Julpysselkväll för hela familjen torsdagen 23.11., välkomna! Se inbjudan.
 

20.9.2023

Föreningens infobrev, med bl.a. kommande evenemang och medlemsavgiften. Brevet skickas även hem med eleverna.
 

7.9.2023

Familjedag 23.9.: skollördag med program för hela familjen! Läs mera och anmäl dig senast 12.9.
 

28.8.2023

Smedsby Hem och Skolas årsmöte tisdagen 5.9. något efter kl. 18, i samband med skolans vårdnadshavarmöte. Alla är varmt välkomna!
Kallelsen och material skickas per e-post till alla en vecka innan mötet.
Nya medlemmar till föreningens styrelse behövs - kom med!
 

30.5.2023

Smedsby HoS tackar alla föräldrar för det gångna året!

 

14.2.2023

Föräldrafest lördagen 25.3.! Se inbjudan och anmälning.

 

13.2.2023

Skiddag för hela skolan på Hjortlandet onsdagen 8.3., läs mer: info och anmälning.

 

21.11.2022

Föreningens infobrev till föräldrarna om kommande evenemang, medlemsavgiften m.m.

 

26.9.2022

Lördagen den 8.10.2022 är det skollördag och familjedag på Smedsby skola. Specialtemat i år är MEDIEFOSTRAN. Läs mer på första sidan och i händelsekalendern. Hjärtligt välkomna!

 

30.8.2022

Det nya skolåret har kört i gång också för Smedsby Hem och Skolas del och föreningens årsmöte ordnas på skolan onsdagen den 7.9.2022 i samband med vårdnadshavarmötet. Varmt välkomna med på mötet!

OBS! Vi tar väldigt gärna emot nya medlemmar till styrelsen ;) 

 

1.3.2022

Vårvinterhälsningar från Smedsby Hem och Skolas styrelse! Läs föreningens nyaste infobrev här.

 

3.11.2021

Välkommen på föreningens traditionella Julpysselkväll tisdagen den 23.11.2021 kl.18-20. Ta med hela familjen! Mer info i händelsekalendern.

 

28.10.2021

Föreningens infobrev med allmänt om verksamheten, kontaktuppgifter och bl.a. medlemsavgiften! Delas också ut i pappersform till alla elever.

 

8.10.2021

Största delen av koronarestriktionerna för skolornas del har äntligen hävts. Vi kan därmed ordna evenemang igen, se händelsekalendern!

 

1.9.2021

Skolans föräldramöten och Hem och skolas årsmöte har hållits. Klasserna har fått nya klassombud och Hem och skola en ny styrelse, se kontaktinformation.

 

22.6.2020

Direktionen vid Smedsby skola överraskades av beskedet om att Smedsby förskola flyttar till skolans utrymmen från och med hösten 2020. Föräldrarepresentanterna i direktionen skickade ett öppet brev för att lyfta fram frågor gällande såväl själva beslutsprocessen som även de praktiska arrangemangen. Skolan jobbar som bäst för att lösa det praktiska angående flytten.

Smedsby skolan - förskolan öppet brev till Svebi

Nämnden Svenska Rums mötesprotokoll (11.06.2020) angående flyttningen av förskoleundervisningen vid Smedsby daghem till Smedsby skolas lokaler och Svebis svar till Smedsby skolas direktion.

 

 

19.5.2018

GDPR - Dataskyddsreformen träder i kraft 25 maj 2018 och gäller alla organisationer som behandlar personuppgifter, även föreningar som Hem och Skola. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. 


Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § ja 24 §
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/679