19.5.2018

GDPR - Dataskyddsreformen träder i kraft 25 maj 2018 och gäller alla organisationer som behandlar personuppgifter, även föreningar som Hem och Skola. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. 


Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § ja 24 §
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/679