Välkommen till Smedsby Hem och Skolas hemsida

Smedsby Hem och Skola är Smedsby skolas föräldraförening, som finns till för att stärka samarbetet mellan skolan och elevernas familjer, och för att bidra till allas trivsel och välmående. Vi vill värna om den fina och aktiva samhörigheten i och kring skolan, Smedsbyandan. Vår verksamhet består huvudsakligen av olika evenemang för eleverna och deras familjer samt ekonomiskt stöd för bl.a. utflykter och vissa mindre anskaffningar till skolan.

På hemsidan kan du söka information om bl.a. Smedsby Hem och Skolas styrelse och klassombuden. Ta kontakt! Vi är tacksamma för alla synpunkter om verksamheten.

För vem?

Föräldraföreningen representerar alla vårdnadshavare i skolan och verksamheten riktar sig till alla elever och familjer. Medlemskap är frivilligt och erhålls genom en årlig medlemsavgift. Vi hoppas att alla Smedsbyföräldrar anser föräldraföreningens verksamhet värdefull och vill vara medlemmar!

Kom med!

Föreningen leds av en styrelse som ordnar evenemang, samarbetar med skolans personal och klassombuden, och samlar in och ansöker om pengar för att möjliggöra verksamheten. Styrelsemedlemmarna väljs på årsmötet i september för en mandatperiod på två år.
Kom med! Det är givande att vara med och ordna trevliga evenemang och upplevelser till eleverna och familjerna, och styrelsearbete är ett ypperligt sätt att lära känna andra föräldrar samt skolan och dess personal.
Att ställa upp som klassombud (klassförälder) kan också rekommenderas varmt!

Suomenkieliset vanhemmat ovat tietenkin yhtä lailla tervetulleita vanhempainyhdstyksen hallitukseen tai luokkavanhemmiksi!

Förbundet Hem och Skola

Smedsby Hem och Skola är medlemsförening i förbundet Hem och Skola i Finland, som bl.a. utger en tidning och en podd om föräldraskap och har mycket material för både föräldrar och föräldraföreningar på sin websida.
Obs! Då vi i Smedsby talar om Hem och Skola, eller HoS, menar vi vår egen förening. All verksamhet ordnas av oss och alla pengar används bara för Smedsbyelever och -familjer.