Medlemsavgiften

Medlemskap i Smedsby Hem och Skola rf. är frivilligt, men önskvärt, eftersom föreningen representerar alla föräldrar och alla elever har glädje av verksamheten. Genom att betala den årliga medlemsavgiften (2023-24: 20 € / elev) är ni med och understöder Smedsby Hem och Skolas verksamhet. Ju fler som betalar avgiften desto fler aktiviteter och anskaffningar kan vi möjliggöra för våra barn. Tack för bidraget!

Betalningen kan göras via föreningens

  • Mobilepay-nummer: 42441 

           eller

  • bankkonto: FI92 4055 0010 8653 23

OBS! Kom ihåg att uppge elevens/elevernas namn och årskurs då ni betalar.