Kontaktinformation

E-post till styrelsen:

smedsby.hemochskola(a)gmail.com

Föreningens bankkonto:

FI92 4055 0010 8653 23

Styrelsen 2021-2022:

 

Nina Holländer

Ordförande 

Stefan Söderling

Viceordförande 

Carin Pokka

Sekreterare

Aurora Blomqvist-Erhama

Kassör

Cecilia Nordqvist

Webb- och informationsansvarig & Huvudklassombud

Sari Järvinen

Stipendieansvarig

Jenny Vuonoranta

Huvudansvarig för evenemang

Marika Ek

Medlem

Sabina Andersson 

Medlem

Satu Björkstén

Direktionens representant 

Tony Björk

Lärarrepresentant        

 

 

Klassombud 2021-2022:  
Åk 1

Sari Järvinen

Christoph Rabl

Åk 2

Stella Klaus

Erika Osala

Åk 3

Kristiina Kolkka

Axel Pettersson

Åk 4

Emilia Sarja

Tiina Ruoho-Pettersson

Åk 5

Benjamin Feodoroff

Åk 6

Ana Pérez Ezquerro

Tanya O'Malley

Dataskyddsbeskrivning (Pdf)