Kontaktinformation

E-post till styrelsen:

smedsby.hemochskola(a)gmail.com

Föreningens bankkonto:

FI92 4055 0010 8653 23

Föreningens Mobilepay:

42 441

Styrelsen 2023-2024:

 

Sabina Andersson

Ordförande 

Jenny Nyberg

Viceordförande & evenemang

Elmo Saarentaus

Kassör & stipendier

Nina Holländer

Sekreterare & information

Maria Salakari

Huvudklassombud & evenemang

Cecilia Heikel-Palumbo

Trycktassen & kommunikation

Catta Faver-Forstén

Lärarkårens representant

Satu Björkstén /
Jonathan Widbom

Direktionens representant

 

 

Klassombud 2023-2024:

 

Åk 1

Nilla Möller

Max Ros

Åk 2

Sanna Kuorikoski

Tiina Ruoho-Pettersson

Åk 3

Patrik Laurila

Antti Järvinen

Åk 4

Claudia Dell'Era

Christa Anderson

Åk 5

Aurora Blomqvist-Erhama

Ann-Sofi Gardberg

Åk 6

Laura Bergström

Jenny Vuonoranta

Dataskyddsbeskrivning (Pdf)