Kontaktinformation

E-post till styrelsen:

smedsbyhos@hotmail.fi

Föreningens bankkonto:

FI92 4055 0010 8653 23

Styrelsen 2018-2019:

 

Claudia Dell'Era

Ordförande 
claudia.dellera@aalto.fi

Nina Frosterus

Viceordförande & Sekreterare
nina.frosterus@gmail.com

Stefan Strömberg

Kassör
stefan.k.stromberg@gmail.com

Heidi Dettmann-Lee

Klasshuvudombud & Informatör
heidi.dettmann@gmail.com

Maria Stoor-Grenner

Stipendieanvarig
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi

Katja Berntzen

Huvudansvarig för evenemang
katja.berntzen@altiacorporation.com

Minna Lamppu

Ansvarig för evenemang
minnakinnunen@hotmail.com

Lena Lindh Ansvarig för evenemang
lena@lindh.fi

Satu Björksten

Direktionens representant satu.bjorksten@gmail.com

Tero Turunen

Lärarrepresentant        
tero.t.turunen@espoo.fi

 

 

Klassombud 2018-2019:  
Åk 1

Sanna Kuorikoski
Laura Bergström

Åk 2

Heidi Valkeakari
Nina Wentjarvi

Åk 3

Jonna Lehto
Minna Åkerholm
Sari Suoranta-Backman

Åk 4

Johan Wulff
Tuulia Ojala

Åk 5

Maija Feodoroff
Mippe Wiik
Carina von Schantz-Fant

Åk 6

Sara Illman
Paula Homström

Bankförbindelse

Smedsby Hem och Skola rf.
Konto: FI92 4055 0010 8653 23
Meddelande: Elevens/elevernas namn och åk

Medlemsavgiften är 20€ per barn i skolan.

Medlemskap i Hem och Skola är frivilligt, men önskvärt, eftersom
föreningen representerar alla föräldrar och alla elever har glädje av
verksamheten.

Dataskyddsbeskrivning (Pdf)