Kontaktinformation

E-post till styrelsen:

smedsbyhos@hotmail.fi

Föreningens bankkonto:

FI92 4055 0010 8653 23

Styrelsen 2020-2021:

 

Claudia Dell'Era

Ordförande 
 

Nina Wentjärvi

Viceordförande 

Heidi D-L

Sekreterare

Aurora Blomqvist-Erhama

Kassör

Sanna Kuorikoski

Informatör & Klasshuvudombud

Pia Lähteenmäki

Stipendieansvarig & huvudansvarig för evenemang

Marika Ek

Medlem

Stefan Söderling Medlem
 

Satu Björksten

Direktionens representant 

Tony Björk

Lärarrepresentant        

 

 

Klassombud 2020-2021:  
Åk 1

Sabina Wallenius

Camilla Wardi

Åk 2

Kristiina Kolkka

Axel Pettersson

Åk 3

Maria Stoor-Grenner

Thomas Doepel

Åk 4

Benjamin Feodoroff

Åk 5

Tanya O'Malley

Mikael Männikkö

Åk 6

Christina Ruth

Stefan Strömberg

Bankförbindelse

Smedsby Hem och Skola rf.
Konto: FI92 4055 0010 8653 23
Meddelande: Elevens/elevernas namn och åk

Medlemsavgiften är 20€ per barn i skolan.

Medlemskap i Hem och Skola är frivilligt, men önskvärt, eftersom
föreningen representerar alla föräldrar och alla elever har glädje av
verksamheten.

Dataskyddsbeskrivning (Pdf)